EDUKACJA

Dlaczego wstydzimy się głośno czytać dzieciom?

 dobie ciągłego rozwoju masmediów: telewizja, prasa, internet … książka wydaje się czymś mało atrakcyjnym, zapomnianym, czymś, niemalże z poprzedniej epoki. Trzeba się trochę natrudzić aby po nią sięgnąć nam dorosłym (biblioteki, księgarnie – czy ktoś je jeszcze pamięta?), jest mniej ciekawa wizualnie i pochłania wiele czasu, którego i tak mamy za mało …

[heart_this]

Jeśli nie dla siebie to …

dla dziecka. Pamiętaj, że głośne czytanie jest proste i dzieci je uwielbiają! Nie potrzeba specjalnych nakładów finansowych, by czytać dzieciom. Każdy, niezależnie od środków finansowych może to robić zupełnie legalnie. Wystarczy tylko iść do pobliskiej biblioteki i zapytać i zalecaną lekturę do wieku Twojego dziecka.

Nie trzeba także mieć żadnych tytułów naukowych , ani specjalnych talentów by czytać dzieciom na głos. Bliski kontakt rodzica z dzieckiem w czasie spędzenia tych paru minut przy czytaniu jest bowiem bezcenny. Dziecko czuje się kochane, bezpieczne, pożytecznie spędza czas z Mamą i Tatą.

Trzymane jest w ramionach, siedzi na kolanach, czy na dywanie z Rodzicem, który całą swoją uwagę skupia właśnie na nim.

Rodzic (niezależnie od naszej samokrytyki) wysila się ,stymuluje odpowiednio glos, robi dziwne miny tak by było zadowolone a dziecko to zauważa! Nawet jeśli nasz sposób czytania wydaje nam się słaby, „głupi”, „śmieszny” dziecko i tak odbierze je pozytywnie

Podczas głośnego czytania:

 • możesz czytać tekst dosłownie lub zmyślać (ale tylko troszeczkę) – dziecko nawet nie zauważy, że przekręciłeś słowo, liczy się ciągłość i sens całej historii,
 • możesz zatrzymać się na chwilę i zapytać: „jak myślisz, co się potem stało”, lub „dlaczego właśnie tak postąpił”, „jak Ty byś postąpił na jego miejscu”,
 • jeśli książka ma obrazki możesz nakłonić dziecko by na ich podstawie przewidziało dalszy bieg historii,
 • po przeczytaniu opowiadania, bajki zastanówcie się razem czy zawarty w niej morał/przesłanie dotyczy jakiegoś wydarzenia z Waszego życia?
 • na podstawie przeczytanej historii dziecko może wymyśleć swoją własną zabawę.

Korzyści płynące z głośnego czytania:

 • stymulowanie rozwoju mózgu,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • podejmowanie przez dziecko wypowiedzi wielozdaniowych,
 • wspieranie rozwoju językowego dziecka,
 • rozwój wyobraźni,
 • stymulacja myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • pomoc w zrozumieniu ludzi, świata i siebie,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • budowanie i umacnianie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
 • wspomaganie emocjonalnego rozwoju dziecka,
 • wspomaganie rozwoju wrażliwości i empatii,
 • ształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
 • nauka wartości moralnych,
 • wpływanie na zmianę negatywnych postaw na pozytywne,
 • nauka zamiany nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • ułatwianie samodzielnego czytania w przyszłości,
 • wpływ na kształtowanie takich umiejętności jak poprawne mówienie i pisanie,
 • rozbudzanie różnorodnych zainteresowań,
 • tworzenie skojarzenia czytania  zprzyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa,
 • budowanie samouznania,
 • ochrona przed uzależnieniem od telewizji i absorbowaniem z niej antywartości.

Głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie, jest też dobrym gruntem pod późniejszą edukację wczesnoszkolną.

podpis pod notką