EDUKACJA,  LIFESTYLE

Inspirujące cytaty o języku

„Językowy obraz świata to obraz rzeczywistości utrwalony w języku i niejako narzucany lub sugerowany użytkownikom, podlegający weryfikacji na drodze obserwacji kontrolnych i (…) refleksji; nie jest odbiciem obrazu świata, lecz jego interpretacją, a po części kreacją.” (źródło: PWN) Myślę, że po części sama definicja językowego obrazu świata jest inspirująca.
[heart_this]
Poniżej przedstawiam Wam najbardziej inspirujące cytaty dotyczące języka, językowego postrzegania świata i nauki języków obcych. Niektóre z nich z biegiem czasu postaram się opublikować w formie fajnych kwiatowych plakatów, które będziecie mogli pobrać w wersji do druku i powiesić na przykład: w sali zajęciowej, w swojej szkole języków obcych.
 • “Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” / Ludwig Wittgenstein
 • “Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” / Frank Smith
 • “Z językami, wszędzie jesteś w domu.” / Edward De Waal
 • “Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.” / Geoffrey Willans
 • “Inny język to inna wizja życia.” / Federico Fellini
 • „Język jest mapą drogową kultury.Mówi Ci skąd ludzie pochodzą  i dokąd zmierzają.” / Rita Mae Brown
 • “Znajomość języków jest bramą do wiedzy.” / Roger Bacon
 • “Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli.” / Karl Albrecht
 •  “Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.” / Johann Wolfgang von Goethe
 • “Istnieje szczególny rodzaj piękna, który rodzi się w języku, z języka i dla języka.” / Gaston Bachelard
 • “Gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat.” / Ludwig Wittgenstein
 • “Język jest krwią duszy, w której myśli mają swe źródło, i do której dążą.” / Oliver Wendell Holmes
 • “Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.” / Charlemagne
 • “Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach,.” / Flora Lewis
 • „Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu.” / Piotr Bąk
 • „Grając w swoim własnym języku, być może czasami zbyt wielką wagę przywiązujemy do słów. W obcym języku pozostaje nam jedynie operowanie emocjami. To może się okazać pomocne.” / Dominika Ostałowska; Rozmowa z Dominiką Ostałowską laureatką Orła 2004, Stopklatka.pl, 7 marca 2004
 • „Musi istnieć jakiś język, który obywa się bez słów. (…) Jeśli nauczę się rozszyfrowywać ten język bez słów, uda mi się rozszyfrować świat.” / Paulo  Coelho, Alchemik
 • „Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.” / Jerzy Pilch, Miasto utrapienia
 • „Mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia”. / Cesarz Karol V
 • „Język zna о ludziach dużo więcej a niż ludzie wiedzą o sobie… nie my mówimy w języku, a język mówi nami”. / Saveli Grinberg
 • „Najlepszy sposób, by dotrzymać słowa, – to go nie dawać”. / Napoleon
 • „Mów poprawnie, przy użyciu najmniejszej liczby słów, ale zawsze wyraźnie, ponieważ celem wypowiedzi nie jest ostentacja, a żeby ludzie cię rozumieli”. / William Penn

podpis pod notką