EDUKACJA,  LIFESTYLE

Inspirujące cytaty o języku

„Językowy obraz świata to obraz rzeczywistości utrwalony w języku i niejako narzucany lub sugerowany użytkownikom, podlegający weryfikacji na drodze obserwacji kontrolnych i (…) refleksji; nie jest odbiciem obrazu świata, lecz jego interpretacją, a po części kreacją.” (źródło: PWN) Myślę, że po części sama definicja językowego obrazu świata jest inspirująca.
[heart_this]
Poniżej przedstawiam Wam najbardziej inspirujące cytaty dotyczące języka, językowego postrzegania świata i nauki języków obcych. Niektóre z nich z biegiem czasu postaram się opublikować w formie fajnych kwiatowych plakatów, które będziecie mogli pobrać w wersji do druku i powiesić na przykład: w sali zajęciowej, w swojej szkole języków obcych.
 • “Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” / Ludwig Wittgenstein
 • “Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” / Frank Smith
 • “Z językami, wszędzie jesteś w domu.” / Edward De Waal
 • “Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.” / Geoffrey Willans
 • “Inny język to inna wizja życia.” / Federico Fellini
 • „Język jest mapą drogową kultury.Mówi Ci skąd ludzie pochodzą  i dokąd zmierzają.” / Rita Mae Brown
 • “Znajomość języków jest bramą do wiedzy.” / Roger Bacon
 • “Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli.” / Karl Albrecht
 •  “Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.” / Johann Wolfgang von Goethe
 • “Istnieje szczególny rodzaj piękna, który rodzi się w języku, z języka i dla języka.” / Gaston Bachelard
 • “Gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat.” / Ludwig Wittgenstein
 • “Język jest krwią duszy, w której myśli mają swe źródło, i do której dążą.” / Oliver Wendell Holmes
 • “Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.” / Charlemagne
 • “Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach,.” / Flora Lewis
 • „Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu.” / Piotr Bąk
 • „Grając w swoim własnym języku, być może czasami zbyt wielką wagę przywiązujemy do słów. W obcym języku pozostaje nam jedynie operowanie emocjami. To może się okazać pomocne.” / Dominika Ostałowska; Rozmowa z Dominiką Ostałowską laureatką Orła 2004, Stopklatka.pl, 7 marca 2004
 • „Musi istnieć jakiś język, który obywa się bez słów. (…) Jeśli nauczę się rozszyfrowywać ten język bez słów, uda mi się rozszyfrować świat.” / Paulo  Coelho, Alchemik
 • „Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.” / Jerzy Pilch, Miasto utrapienia
 • „Mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia”. / Cesarz Karol V
 • „Język zna о ludziach dużo więcej a niż ludzie wiedzą o sobie… nie my mówimy w języku, a język mówi nami”. / Saveli Grinberg
 • „Najlepszy sposób, by dotrzymać słowa, – to go nie dawać”. / Napoleon
 • „Mów poprawnie, przy użyciu najmniejszej liczby słów, ale zawsze wyraźnie, ponieważ celem wypowiedzi nie jest ostentacja, a żeby ludzie cię rozumieli”. / William Penn

podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.