EDUKACJA

Język polski w szkole podstawowej – dlaczego warto przekonać dziecko do tego przedmiotu?

Trudno zaprzeczyć temu, że język polski schodzi na dalszy plan. Nie obserwujemy tego jeszcze w szkole podstawowej tak bardzo jak na kolejnych etapach edukacji: w gimnazjum i liceum. Lista przedmiotów wydłuża się, podobnie zresztą jak zakres obowiązków każdego ucznia. Coraz ważniejsze staje się zdobywanie lepszych ocen z „ważniejszych przedmiotów” i przygotowanie do egzaminów. Wielu z nas zapomina, że to w jakim stopniu opanujemy nasz język ojczysty ma ogromny wpływ na przygotowanie i zaliczanie sprawdzianów, a także codzienną efektywną naukę.

[heart_this]

Już w szkole podstawowej dziecko:

 • zdobywa umiejętność uważnego słuchania,
 • uczy się głośnego i cichego czytania,
 • zdobywa umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych;
 • zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
 • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości np. w tekście,
 • uczy się porządkowania tych informacji wg. własnych celów,
 • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru – rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych;
 • nabywa umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie np. na tematy poruszane na zajęciach.

Dzięki językowi dziecko rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej; w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną. Nauka języka polskiego w szkole jest więc czymś więcej niż tylko „wyuczeniem się” epok, przeczytaniem obowiązkowych lektur, poznaniem zasad gramatyki … ma bowiem niezaprzeczalnie charakter pragmatyczny.

To w jaki sposób dziecko podejdzie do nauki języka polskiego zadecyduje o przyszłej potrzebie (lub jej braku) aktywności czytelniczej, komunikacyjnej, poznawczej.

Dzięki umiejętności czytania ze zrozumieniem dziecko szybciej przyswajać będzie materiał do sprawdzianu. Potrafiąc odpowiednio porządkować informacje w prosty sposób oddzieli najważniejsze fragmenty notatki, lub tekstu w podręczniku. Słuchając ze zrozumieniem dziecko będzie w przyszłości potrafiło tworzyć przydatne notatki, z których będzie mogło uczyć się w domu. O wadze umiejętności pisania nie trzeba chyba przypominać w erze, w której wielu z nas szuka wzoru prostego podania w internecie. Umiejętność poszczególnych form pisemnej wypowiedzi przydatna jest nie tylko na kolejnych etapach nauczania, ale też na egzaminach i w życiu codziennym.

Pozytywne podejście do języka polskiego w szkole podstawowej zaplusuje w kolejnych etapach nauczania, w którym język polski można traktować nie jak przykry obowiązek, ale jak oderwanie od pozostałych lekcji: możliwość przeczytania ciekawej książki, obejrzenia ciekawego filmu i zabawę w recenzenta itp.

Pamiętajmy też, że dziecko często przejmuje od nas negatywne nastawienie do niektórych dziedzin nauki. Język polski jest przedmiotem bardzo przydatnym rozwijającym w nas wiele przydatnych na co dzień umiejętności. Warto też pamiętać, że trening czyni mistrza. To, że z trzech wypracowań / dyktand dziecko dostanie złą ocenę nie świadczy już o tym, że nie jest humanistą i nie ma potrzeby „starania się z tego przedmiotu”.

Mimo zmian zachodzących w szkole w 2017 roku przedstawione wyżej fakty są dość uniwersalne.

Literatura:

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego, 23 grudnia 2008

podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.