KOMUNIKACJA,  LIFESTYLE

Bariery komunikacyjne

Na pewno nie raz spotkałeś się ze stwierdzeniem rozmówcy: „widzę, ze się nie zrozumiemy”, lub „widzę, że się nie dogadamy”. Bardzo możliwe, że Twój organizm obronił się naturalnie przed możliwością samokrytyki, a winą za taki stan rzeczy obarczyłeś rozmówcę. Aby być jednak zupełnie fair wobec samego siebie, zrób rachunek sumienia, być może i z Twojej strony coś poszło nie tak?

[heart_this]

Jakie zachowania mogą zakłócać poprawną komunikację?

 • Osądzanie rozmówcy: krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie w celu zganienia lub manipulacji np. w miarę dobrze ci to wyszło, ale chyba jakbyś się postarał mógłbyś zrobić to lepiej).
 • Decydowanie za rozmówcę: rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, niewłaściwe zadawanie pytań.
 • Uciekanie od problemu rozmówcy: doradzanie, zmiana tematu, logiczne argumentowanie, pocieszanie.
 • Polaryzacja:  tendencja do wyrażania skrajnych opinii,
 • Etykietowanie: widzenie problemów przez ich nazywanie, a nie analizowanie,
 • Mieszanie faktów i wniosków: traktowanie wniosków na równi z rzeczywistymi faktami,
 • Przesadna pewność siebie: przypisywanie sobie cech eksperta znającego się na wszystkich problemach,
 • Statyczna ocena: brak umiejętności weryfikacji opinii dotyczących nieustannie zmieniających się elementów rzeczywistości,
 • Klasyfikowanie i nieodróżnianie: przypisywanie ludziom i zdarzeniom tych samych cech, klasyfikowanie ich i kategoryzowanie

Bariery komunikacyjne i możliwe sposoby ich przezwyciężania

Podstawą do przezwyciężenia przeszkód stojących na drodze do zrozumienia i poprawnej komunikacji z rozmówcą jest rozpoznanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania.

 • Różnice w spostrzeganiu – wynikają z różnej wiedzy i różnego doświadczenia osób rozmawiających, dlatego ważne jest byśmy przekazywali informacje w taki sposób, który zrozumieją osoby o różnych poglądach i różnym doświadczeniu, na przebieg rozmowy dobrze wpłynie także wczuwanie się w punkt widzenia rozmówcy i odkładanie reakcji do czasu, gdy rozważy się istotne informacje, bardzo ważną rolę odgrywa zadawanie pytań.
 • Różnice językowe – wyjaśniaj terminy niekonwencjonalne, specjalistyczne, lub nieznane rozmówcy. Mów prostym i naturalnym językiem. Jeśli używasz niezrozumiałego terminu opisz go swoimi słowami tak, aby rozmówca w pełni zrozumiał to co chcesz mu przekazać.
 • Szum – to każdy czynnik, który zakłóca komunikację. Szumy należy eliminować jeśli chcemy zrozumieć rozmówcę. Jeśli wasza rozmowa dotyczy ważnego tematu, lub konsekwencje niepoprawnego zrozumienia odbiorcy mogą odbić się na waszej relacji zadbaj o np. zmianę otoczenia jeśli w pomieszczeniu panuje hałas, jeśli prowadzisz ważną rozmowę z żoną a dziecko „włazi wam na głowę” przełóżcie rozmowę na inny termin (na rozmowy w takich warunkach nikt nie skorzysta – włącznie z dzieckiem), jeśli jesteś zajęty, a ktoś dzwoni do ciebie w ważnej sprawie a ty nie masz warunków do skupienia lepiej dać znać o konieczności przełożenia rozmowy, niż nie usłyszeć 1/3 przekazywanych informacji.
 • Emocje – reakcje emocjonalne: gniew, miłość, odruchy obronne, nienawiść, zazdrość, lęk, zakłopotanie. Wyczul się na własne nastroje, analizuj to jak reagujesz na pewne zachowania, lub w poszczególnych sytuacjach. Szanuj to, że każdy może reagować emocjonalnie i próbuj przewidzieć tego typu reakcje.
 • Niezgodność komunikatów – polega na niedostosowaniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych (słów do mowy ciała). Gesty, ubiór, postawa, wyraz twarzy itp. komunikaty niewerbalne powinny być w zgodzie z komunikatami werbalnymi.
 • Nieufność – to czy wysyłany przez ciebie komunikat jest wiarygodny, jest w znacznym stopniu uzależnione od wiarygodności samego ciebie (wiedza, uczciwość, wzajemne stosunki). Dbanie o swoją wiarygodność to stwarzanie sytuacji, w których odbiorca pozna nas jako tych godnych zaufania. Wiarygodność jest wynikiem długofalowego procesu, w którym inni uznają uczciwość, sprawiedliwość i dobre zamiary człowieka.

Literatura:

 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel –  „Kierowanie”

podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.