EDUKACJA,  KOMUNIKACJA,  LIFESTYLE

Odczytywanie diagnozy logopedycznej

Niezrozumiałych pojęcia i skróty, wśród których łatwo się zgubić. Właśnie taka wydawać się może zwykłemu szaremu człowiekowi diagnoza logopedy. Chcielibyśmy pomóc dziecku w ćwiczeniu także w domu ale nie do końca rozumiemy specjalistyczne sformułowania. Oprócz tego, że możemy i zawsze powinniśmy zadawać logopedzie pytania wprost możemy także korzystać z ogólnodostępnej dla wszystkich wiedzy.

[heart_this]

 • apex czubek języka
 • dyslalia –  nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu (tzw. bełkot)
 • gammacyzm – wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek g i g’
 • kappacyzm – wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek k i k’
 • lambdacyzm – wadliwa realizacja głoski l i l’
 • ORM – opóźniony rozwój mowy
 • reranie (rotacyzm) – inaczej nieprawidłowa artykulacja głoski r
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe
 • spastyczność (dotyczy napięcia mięśniowego) – wzmożone napięcie mięśniowe lub ich sztywność związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce.
 • wiotkość (hipotonia) – obniżone napięcie mięśniowe
 • szereg ciszący – głoski ś, ź, ć, dź
 • szereg szumiący  głoski sz, ż, cz, dż
 • szereg syczący – głoski s, z, c, dz
 • sygmatyzm (seplenienie) – jest to bardzo częsta wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek s,z,c, dz, sz, ż, cz, dż oraz ś, ź, ć, dź.

 Literatura

Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska, Logopedia pytania i odpowiedzi, Opole 2003

podpis pod notką