EDUKACJA,  KOMUNIKACJA,  LIFESTYLE

Odczytywanie diagnozy logopedycznej

Niezrozumiałych pojęcia i skróty, wśród których łatwo się zgubić. Właśnie taka wydawać się może zwykłemu szaremu człowiekowi diagnoza logopedy. Chcielibyśmy pomóc dziecku w ćwiczeniu także w domu ale nie do końca rozumiemy specjalistyczne sformułowania. Oprócz tego, że możemy i zawsze powinniśmy zadawać logopedzie pytania wprost możemy także korzystać z ogólnodostępnej dla wszystkich wiedzy.

[heart_this]

 • apex czubek języka
 • dyslalia –  nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu (tzw. bełkot)
 • gammacyzm – wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek g i g’
 • kappacyzm – wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek k i k’
 • lambdacyzm – wadliwa realizacja głoski l i l’
 • ORM – opóźniony rozwój mowy
 • reranie (rotacyzm) – inaczej nieprawidłowa artykulacja głoski r
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe
 • spastyczność (dotyczy napięcia mięśniowego) – wzmożone napięcie mięśniowe lub ich sztywność związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce.
 • wiotkość (hipotonia) – obniżone napięcie mięśniowe
 • szereg ciszący – głoski ś, ź, ć, dź
 • szereg szumiący  głoski sz, ż, cz, dż
 • szereg syczący – głoski s, z, c, dz
 • sygmatyzm (seplenienie) – jest to bardzo częsta wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek s,z,c, dz, sz, ż, cz, dż oraz ś, ź, ć, dź.

 Literatura

Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska, Logopedia pytania i odpowiedzi, Opole 2003

podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.