EDUKACJA,  KOMUNIKACJA

Okres swoistej mowy dziecięcej

Najdłuższa, ale też ostatnia faza rozwoju mowy to okres swoistej mowy dziecięcejEtap ten kończy się około szóstego / siódmego roku życia. Nie oznacza to jednak, że w mowie dziecka nic już się nie zmieni. W tym czasie dalej rozwija się sprawność artykulacyjna, zwiększa się słownik czynny, pojawiają się pełne zdania złożone.

[heart_this]

Początkowo normalnym zjawiskiem jest przestawianie głosek i sylab (np. kolomotywa / lokomotywa; chciałamby / chciałabym), budowanie wyrazów w oparciu o inne wyrazy (np. zatelefonić = zadzwonić), dużo wyrazów dziecko wymyśla na podstawie przyswojonych do tego czasu zasad. Są to tak zwane neologizmy w mowie dziecięcej, które bardzo często zgodne są z pewnymi zasadami słowotwórstwa, ale użytymi w niewłaściwy sposób. W ten sposób powstają naprawę śmieszne twory słowne, które warto zapisywać na pamiątkę.

Między czwartym a piątym rokiem życia pojawia się masa pytań, wypowiedzi dziecka mają ciągi przyczynowo-skutkowe, dzieci różnicują słuchowo wypowiedzi błędne i prawidłowe, chętnie również poprawiają dorosłych. Nie bez powodu wiek ten nazywany jest „wiekiem pytań”. Dziecko porządkuje sobie także zdobyte informacje powtarzając je na głos.

W miarę upływu czasu osiągaja także sprawność artykulacyjną, a co za tym idzie potrafi prawidłowo wypowiadać wszystkie głoski.

U czterolatków powinien wystąpić szereg głosek syczących: s, z, c, dz, a u pięcio-  i sześciolatków głoski szumiące: sz, ż, cz, dż, a także głoska r, która wcześniej jest zastępowana przez l lub j.

Do ukończenia szóstego roku życia przy prawidłowym rozwoju mowy, dziecko powinno opanować wszystkie głoski naszego języka, jak również jego gramatykę.

podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.