EDUKACJA

Kropka w spisach treści, tytułach i datach – zasady użycia

Omówiliśmy już podstawowe i najczęściej spotykane zastosowania kropki: przy zamykaniu wypowiedzenia i przy użyciu skrótów. Kropka przydaje się jednak także przyszłym licencjatom i magistrom, którzy w pocie czoła (i o jakieś kilka miesięcy za długo) piszą, lub w nieskończoność poprawiają swoje prace.

[heart_this]

Kropkę stawiamy po tytule części dzieła (rozdziału, podrozdziału, ustępu lub paragrafu) oraz jeśli pierwsza litera tego tytułu jest napisana wielką literą, a pozostałe małymi:

I. PRZYGODY CIERPIĄCEGO MAGISTRA
1. Ogólny opis przeżyć magistra.
A. Cierpienia międzysemestralne.
a. Ataki paniki miesiąc przed obroną.

lub:

1) Ogólny opis przeżyć magistra
a) cierpienia międzysemestralne
b) ataki paniki miesiąc przed obroną

Kropkę stawiamy także (tak jak wyżej w przykładach):

  • po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe (na 10. piętrze; powtarzam po raz 3.;  czuję się jak 5. koło u wozu),
  • kropka po liczebniku może zostać opuszczona, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy (Chodzę do 1 klasy szkoły podstawowej.),
  • w datach pisanych w całości cyframi arabskimi (30.04.1990),
  • nie stawiamy kropki jeśli miesiąc został napisany cyfrą rzymską (30 IV 1990),
  • po cyfrze oznaczającej datę nie daje się kropki, gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie (3 maja, 11 listopada),
  • kropkę stawiamy po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia (po cyfrach arabskich i małych literach można wymiennie postawić też nawias zamykający).

przykłady znajdują się powyżej

podpis pod notką

    2 komentarze