RELIGIA

„Narodziny Jezusa” – pomoc w rozmowie z dzieckiem na temat Bożego Narodzenia #naniedzielę

Święta Bożego Narodzenia, coraz częściej nazywane przez dzieci po prostu „Gwiazdką”, to dzień, który kojarzy się z ubieraniem choinki, kupowaniem i otrzymywaniem prezentów, świętym Mikołajem i rodzinną kolacją składającą się z tradycyjnych potraw. Co stanowi istotę Bożego Narodzenia, która w niektórych domach przebija się  mniej lub bardziej śmiało przez ówczesne oznaki tego święta, o tradycji liczącej ponad 2000 lat?

[heart_this]

„Narodziny Jezusa” to książka skierowana przede wszystkim do dzieci. Prostym językiem tłumaczy historie Starego Testamentu, który nawet dla dorosłych nie rzadko trudny jest do zrozumienia.

Historia początków życia na ziemi zaczerpnięte z Księgi Rodzaju w prosty sposób odpowiedzą dziecku na pytania: skąd pochodzimy, dlaczego Bóg stworzył Świat i  człowieka.

Dlaczego ta historia jest tak ważna w kontekście Bożego Narodzenia?  Bóg powołał do życia człowieka – istotę na swój obraz. Stworzył mężczyznę i kobietę. Wlał w ich serca swoją miłość i przeznaczył do wiecznego życia w szczęściu. Sam odwiedzał ich codziennie, radując się ich miłością. Ludzie kochali Boga i również cieszyli się jego obecnością. W ogrodzie, w którym zamieszkali pierwsi ludzie pojawił się jednak dawny boży sługa, który poprzez nakłonienie kobiety i mężczyzny do grzechu, zerwał w ten sposób ich więź i przyjaźń z Bogiem. Od tej chwili ludzie czuli przed Bogiem strach.

źródło cyt. „Narodziny Jezusa” (wyd. VOCATIO) s. 2-3

Obietnica pojednania

Bóg wiedząc, że ludzie tęsknią za życiem w pokoju ze swoim Stwórcą, obiecał im pojednanie, które miało się wydarzyć poprzez zesłanie na ziemię swojego Syna. W książce poznajemy historię proroków takich jak: Noe, Abraham, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz – ludzi, którzy podobali się Bogu i zostali powołani do głoszenia Dobrej Nowiny – nowiny o Bożym Narodzeniu.

Bóg przemawiał do ludzi poprzez swoich wysłanników – Aniołów, którzy zwiastowali wybranym ludziom nowiny i zapowiadali mające się wydarzyć cuda. Jedną z takich osób była Maryja, która została powołana do urodzenia Bożego Syna. Maryja była bardzo młoda i zaręczona z Józefem. Mogła mieć swoje plany na życie i realizować je według własnej woli, była jednak posłuszna Bogu i zrozumiała, że została wybrana do zrealizowania bożej obietnicy o zbawieniu ludzi. Podobnie Józef – wybrał sobie za żonę kobietę, która mogła zyskać bardzo złą reputację przez to, że jest w ciąży przed ślubem. Po nawiedzeniu go przez Anioła, Józef zrozumiał boży plan i otoczył Maryję opieką.

Boże Narodzenie

Na tym jednak nie kończą się trudności Maryi, Józefa i dzieciątka. Rodzina wybrała się do Betlejem, swojego rodzinnego miasta, by uczestniczyć w spisie ludności. Całą tę podróż Maryja odbyła na osiołku. Maryja, która została wyznaczona na matkę Bożego Syna podróżowała na osiołku wiele kilometrów dzielnie znosząc niewygody i złe samopoczucie. Ze względu na wielkie zmęczenie i zbliżające się narodziny dzieciątka, Józef i Maryja musieli znaleźć schronienie. Miejscowi poradzili im by zatrzymali się w stajence przeznaczonej dla bydła, w której Maryja znalazłaby odpoczynek na miękkim sianie.

IMG_7103-300x170

W dzisiejszych czasach ciężarne kobiety udają się do szpitala by tam urodzić swoje dziecko. Często towarzyszy im w tym ojciec dziecka oraz wykwalifikowana kadra lekarzy i położnych, którzy sprawują opiekę nad matką oraz nowo narodzonym dzieckiem. Maryja z Józefem musieli stawić czoła tym wszystkim trudnościom w stajni przeznaczonej dla zwierząt. Właśnie tak narodził się Jezus – Syn Boga, który miał zapewnić ludziom zbawienie.

Bóg przybrał ciało człowieka, bo tak bardzo „umiłował świat, ze jedynego swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16)

źródło cyt. „Narodziny Jezusa” (wyd. VOCATIO) s.22-23

IMG_7105-300x170

Na tym jednak nie koniec cudów towarzyszących narodzinom Jezusa. Na niebie pojawiła się wielka gwiazda, dzięki której trzej mędrcy ze wschodu znaleźli drogę do stajenki, w której przebywał Zbawiciel. Anioły ukazały się pasterzom, by ogłosić im Dobrą Nowinę. Wszyscy Ci ludzie, i mędrcy i prości pasterze odwiedzili dzieciątko by oddać mu cześć. Mędrcy przynieśli ze sobą dary: mirrę, kadzidło i złoto, które oznaczały uznanie Jezusa za Najwyższego Władcę, za Króla królów i Pana panów.

źródło cyt. „Narodziny Jezusa” (wyd. VOCATIO) s.28-29

Jak się kończy ta historia i czego jest początkiem?

Jezus całe swoje życie na ziemi, mimo wielu pokus (w końcu był też człowiekiem!), przeżył bez grzechu. Swoim życiem, a także swoją ofiarą zapłacił za grzechy wszystkich ludzi. Pokazał ludziom jak należy żyć aby na co dzień żyć w przyjaźni z Bogiem.

Aby żyć w przyjaźni z Bogiem musimy złożyć całą swoją nadzieję w Jezusie. Musimy zaufać mu w dwóch sprawach. Po pierwsze, że to, co On dla nas uczynił, całkowicie wystarcza dla naszego zbawienia. Po drugie, że życie, które On dla nas przygotował, jest naprawdę lepsze i piękniejsze od życia, które oferuje nam świat. Taką ufność Pismo Święte nazywa wiarą. 

źródło cyt. „Narodziny Jezusa” (wyd. VOCATIO) s.30-31

Modlitwa znajdująca się na końcu książki, utrzyma serce dziecka (a także Rodzica) w nastroju radości i dziękczynienia po przeczytaniu historii o bożym przebaczeniu i miłosierdziu.

Istota Bożego Narodzenia i współczesne tradycje …

„Narodziny Jezusa” to nie tylko wspaniała, biblijna opowieść o początkach ludzi, grzechu, przebaczeniu, miłości i Narodzinach Jezusa, ale także wytłumaczenie dzieciom prostych spraw dotyczących codzienności. Święta Bożego Narodzenia gromadzą przecież co roku wiele rodzin przy wspólnym stole. Ludzie ubierają choinki, wręczają sobie prezenty, śpiewają kolędy…

Nie ma w tym nic złego jeśli pamiętamy co naprawdę stało się w ten dzień ponad 2000 lat temu. Jeśli wiemy, że za tradycją choinki i wielu innych bardzo przyjemnych dla nas rzeczy (prezenty, pyszne potrawy) kryje się o wiele ważniejsza historia: przyjście na świat Zbawiciela.

Pamiętajmy więc, że:

  • choć siedzimy przy suto zastawionym stole, to nasz Zbawiciel urodził się w skromnej stajni przeznaczonej dla zwierząt,
  • choinka to świąteczna dekoracja, która została wprowadzona setki lat po narodzeniu Jezusa,
  • Jezus też dostał od mędrców „prezenty”, których symboliką było uznanie go za króla,
  • Jezus przyszedł na świat nie tylko do mędrców, ale też do prostych pasterzy. Jezus przyszedł do wszystkich ludzi. Pamiętajmy w tym dniu także o tych, którzy nie mogą zasiąść przy stole z bliskimi, nie obdarowują się prezentami. Zastanówmy się czym byłyby święta bez tych wszystkich błyskotek i z czego naprawdę powinniśmy się cieszyć w dzień Bożego Narodzenia.
  • Bóg dał nam wszystkim największy prezent: swojego Syna, który odkupił nasze grzechy. Spróbujmy podziękować panu Bogu za ten dar, żyjąc na co dzień na wzór Jezusa.

artykuł zawiera fragmenty i zdjęcia pochodzące z książki „Narodziny Jezusa” (wyd. VOCATIO)

źródło fot. zasoby własne

artykuł opublikowany został na portalu rodzinkatomy.pl

artykuł do września 2017 możecie przeczytać na portalu
tatawtarapatach.com

jasne-werka-1024x502

podpis pod notką