EDUKACJA

W jaki sposób powinniśmy zapisywać daty?

Na studiach dowiedziałam się, że źle zapisuję daty. Co więcej po studiach weryfikując tę uwagę dowiedziałam się, że wcale tak nie było. Istnieje kilka metod zapisu dat i są one dosyć logiczne. Ponadto pisownia dat nie jest ściśle znormalizowana, a akceptowane społecznie warianty można wykorzystać różnie, stosownie do celu i stylu wypowiedzi.

[heart_this]

Ogólne zasady zapisu dat

  • Jeśli używamy samych cyfr arabskich możemy datę zapisać dwojako:

3.04.1990 lub 03.04.1990

  • jeśli w miejscu miesiąca użyjemy cyfry rzymskiej pomijamy wtedy użycie kropek.

3 IV 1990

  • Możemy pominąć, zastąpić skrótem, lub napisać w całości wyraz „rok”.

3.04.1990 roku
3.04.1990 r.
03.04.1990 r.
3 IV 1990 roku

  • Datę możemy też w całości napisać słownie (z wyjątkiem liczb)

3 kwietnia 1990 r.
3 kwietnia 1990 roku

Jeśli chcecie znać moje upodobania to najczęściej stosuję taki zapis:

30.04.1990
30 kwietnia 1990 roku
30 kwietnia 1990 r.

Wyjątki

Pomijając sytuacje takie jak: wymogi komputerowego przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne, nie stosuje się innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np. dywizów: 1-1-1995) ani też innego szyku niż: dzień, miesiąc i rok.

Bardzo podobała mi się odpowiedź prof. Mirosława Bańko w jednej z dyskusji pod zastosowaniem zapisu dat. Profesor napisał w niej: Trudno, musi Pan sam podjąć decyzję, gdyż nie wszystko jest znormalizowane (na szczęście). Skoro oczekuje Pan porady, to mogę w tej sytuacji doradzać tylko na swoją odpowiedzialność i według swojego gustu. 

To mnie pocieszyło i dało pewną nadzieję na to, że jeszcze nie wszyscy filolodzy to wariaci!

Szczęśliwego Nowego Roku!

podpis pod notką