EDUKACJA,  W SIECI

Prawo autorskie dla polonisty, redaktora i copywritera

To nie będzie tekst prawniczy. Jeśli szukacie profesjonalnej porady prawniczej to zdecydowanie nie jest to piętro.. Będzie to jednak (mam nadzieję) tekst użyteczny. Taki, po którego przeczytaniu odetchniecie z ulgą – jestem czysty (albo i nie). 

[heart_this]

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego staje się każdy wytwór będący efektem twórczej działalności człowieka, który ma charakter indywidualny i został w jakiejkolwiek postaci ustalony.

Obecnie nie ma obowiązku, by pod tekstem, bądź grafiką znalazła się notka o prawie autorskim.  Większość państw (obecnie 163 państwa) suwerennych przestrzega tzw. Konwencji Berneńskiej o Prawie Autorskim. Minimalny czas trwania ochrony przyznanej konwencją to okres życia autora i dodatkowe 50 lat. Co więcej, w każdym kraju prawo reguluje szczegóły dotyczące tego zapisu. Jednak to co jest uniwersalne to fakt, że zgodnie z konwencją ochrona praw autorskich jest automatyczna, nie jest wymagana żadna rejestracja, ani umieszczanie noty o prawach autorskich czy też znaczka ©.

Przeczytaj pełną treść Konwencji Berneńskiej o Prawie Autorskim tłumaczonej na język polski.

Poprawna forma notki o prawie autorskim

Jeśli jednak chcemy zamieścić notkę o prawie autorskim na naszym tekście, stronie, grafice, wyglada ona następujaco:

„Copyright [data] by [autor/wlasciciel]”

Słowo copyright możemy zastąpić: C, lub ©. Znak „(C)” natomiast nie ma mocy prawnej. Zwrot „All Rights Reserved” [„Wszelkie prawa zastrzezone”] był niegdyś wymagany ale dziś nie jest juz potrzebny.

Własność publiczna

Przekazanie jakiegoś materiału na własność publiczną oznacza całkowitą rezygnację z przysługujących praw.

„Dozwolone użycie”

„Dozwolone użycie” jest takim  wyjątkiem w prawie autorskim, w którym inny twórca wykorzystuje to co wcześniej stworzono po to by np. skomentować zawarte w tekście treści, zrecenzować grafikę itp. Utwór ten jest udostępniony więc  innym użytkownikom na takich prawach by umożliwić im jego komentowanie, parodie, podawanie wiadomości, ewentualne badania naukowe i / lub związane z nim nauczanie, bez zgody autora. Pamiętajcie jednak, że należy robić to w sposób , który nie przynosi autorowi szkody ani też w sposób, który sugerowałby, że reklamowane, opisywane, bądź recenzowane treści są Waszą własnością.

Dozwolone jest także prawo cytatu, przy podaniu odpowiedniego źródła, z którego zaczerpnięto dany fragment.

Czego nie chroni prawo autorskie?

 • pojedynczych słów – te mogą być chronione jako zastrzeżone znaki towarowe tzn., że dane słowo ogólnie jest dostępne wszystkim, jednak jego używanie w kontekście jakiegoś produktu stanowi czyjąś własność np. Apple (jabłko),
 • tytułów, 
 • dokumentów urzędowych,
 • znaków i symboli,
 • znaków firmowych użytych w celach informacyjnych,
 • informacji prasowych,
 • tematów i pomysłów badawczych,
 • teorii i faktów naukowych,
 • powszechnie znanych i od dawna przyjętych form plastycznych, muzycznych i przestrzennych,
 • pewnych elementów typowych graficznych, które nie posiadają walorów twórczych.

Co się stanie jeśli naruszę czyjeś prawo autorskie?

Wykorzystywanie efektu czyjejś twórczości bez zgody tej osoby, świadomie, lub nieświadomie, z uzyskaniem bądź bez uzyskania korzyści materialnej jest czynem karalnym. Twój zarobek, bądź jego brak może mieć jedynie wpływ na wysokość odszkodowania. Zgodnie z przysługującymi twórcy danego wytworu prawami, może on wystąpić do sądu karnego z oskarżeniem przeciwko naruszycielowi jego prawa autorskiego, choć zdarza się także łagodniejsze zakończenie dochodzenia, w którym twórca wysuwa żądanie przed sądem cywilnym o odszkodowanie i zaprzestanie bezprawnej działalności.


podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.