EDUKACJA

Scenariusz zajęć – jak go napisać i czym różni się od konspektu?

Scenariusz jak na pewno zauważyliście to słowo, które w pierwszej kolejności kojarzy nam się z filmem i teatrem. Słownik wyrazów obcych definiuje go jako  tekst „przystosowany i przeznaczony do realizacji filmowej lub wystawienia na scenie”. Scenariusz zawiera  dokładne wskazówki dotyczące realizacji i montażu filmu.

[heart_this]

Scenariusz lekcji skonstruowany jest podobnie. Nauczyciel to reżyser lekcji, która choć ma wyglądać naturalnie i spontanicznie, tak naprawdę przebiega zgodnie  z określonym planem. Scenariusz lekcji zawiera informacje na temat organizacji zajęć i szczegółowy opis ich realizacji. Scenariusz charakteryzuje szczegółowość planu działań ale także pewna elastyczność, która daje nauczycielowi możliwość dokonywania zmian w toku dalszej pracy.

O konspekcie lekcji przeczytacie tutaj.

O ile konspekt lekcji przedstawiał ogólny zarys lekcji, który ja nazwałabym szkieletem zajęć. Tak scenariusz przedstawia nam funkcjonowanie całego organizmu (godziny lekcyjnej)  zawierając podobnie jak jego filmowy, lub teatralny odpowiednik szkice fabuły, charakterystykę postaci, scenerii oraz skrót dialogów. To co jest cechą wspólną konspektu i scenariusza jest opracowanie celów.

Co powinien zawierać scenariusz zajęć?

Tak naprawdę konstrukcja i to co napiszemy w scenariuszu zależy od nas (i ewentualnie od wymagań np. opiekuna praktyk, lub stażu). Musimy jednak zachować pewne elementy stałe, czyli informacje, których w scenariuszu nie może zabraknąć.

 1. Cel główny, w którym określamy zakres dążeń i postulatów wychowawczych w wybranej problematyce .
 2. Temat lekcji.
 3. Cele szczegółowe, w których określamy wiadomości i umiejętności uczniów w aspekcie:
  a. zapamiętanie wiadomości (uczeń wie)
  b. rozumienie wiadomości (uczeń rozumie)
  c. stosowanie wiadomości (uczeń potrafi)
 4. Metody – proponowane przez autora scenariusza
 5. Środki dydaktyczne (w tym karty pracy ucznia) – środki dydaktyczne powinny stanowić zestaw pomocy gotowych do zastosowania w trakcie realizacji zajęcia
 6. Opis przebiegu lekcji z określeniem czasu trwania poszczególnych etapów:
  a. etap wstępny
  b. etap główny
  c. etap końcowy
  d. podsumowanie

Pomocną stroną w początkowym formułowaniu pytań kluczowych dla mnie jest CEO. Tutaj możecie przeczytać przykładowe pytania kluczowe do zajęć z języka polskiego, a tutaj do lekcji z języków obcych.

Przykładowy schemat scenariusza zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ JĘZYKA POLSKIEGO

Czas realizacji: 2 x 45 min.

Cel ogólny:

Cele operacyjne:
Uczeń:

– …
– …
– …
– …

Metody:
– …

– …
– …

Formy pracy:
– …

– …

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć:
W punktach piszemy przebieg planu wydarzeń lekcji. Każdy z podpunktów krótko opisujemy zawierając w tym opisie także informacje merytoryczne.

1. …
krótki opis

2. …
krótki opis

3. Podanie tematu lekcji: …
krótki opis


4. Przebieg lekcji
opis przebiegu lekcji, wypunktowanie zdarzeń, użytych materiałów wraz z opisem ich wykorzystania

5. Podsumowanie zajęć …
krótki opis

 Opracowanie: Imię i nazwisko


Jeśli będziecie chcieli wykorzystać wykonane przeze mnie grafiki na stronie, w prezentacji, lub pracy pisemnej, proszę Was o podanie źródła rysunku, w postaci nazwy, lub linka do mojej strony.


Literatura:

 1. M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli
 2. S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury
 3. B. Chrząstowska, Opis lekcji, „Polonistyka” 2003.

podpis pod notką