EDUKACJA

Interpunkcja w wyliczeniach

Każdy na wyliczenia ma swoją metodę. Niektórzy twierdzą nawet, że mają rację bardziej i ich jest „mojsza” ponieważ rzekomo należy do jakiś odgórnie stosowanych zasad.

[heart_this]

Zasady są proste i dość logiczne. Jeśli poszczególne punkty to pojedyncze wyrazy lub krótkie wypowiedzi nietworzące zdań, mamy do wyboru kilka opcji:

 • nie używać znaków interpunkcyjnych,
 • używać przecinka,
 • używać średnika.

Ważne dla wszystkich tych rozwiązań jest to by wybraną zasadę stosować konsekwentnie w całej pracy, lub  tekście a na koniec wyliczenia postawić kropkę.

Ja najczęściej stosuję przecinek do wyliczeń jednowyrazowych i średnik, kiedy
w  samej treści punktu pojawiają się przecinki.

Jeśli wyliczenie stanowią niezależne, odrębne zdania będące np. wnioskami płynącymi z tematu wyliczenia rozpoczynanie od wielkiej litery i kończenie kropką wydaje się sensowną praktyką. Jeśli natomiast wyliczane zdania stanowią elementy pewnej całości możemy je rozpoczynać z małej litery i oddzielać np. przecinkiem.

Warto dążyć do tego, by poszczególne punkty były jednolite gramatycznie, a więc albo były zdaniami, albo równoważnikami. Jeśli jakimś cudem już dochodzi do wymieszania tych form, to można zastosować interpunkcję taką jak w przypadku zdań.

Teksty marketingowe i na witryny internetowe

W przypadku tekstów reklamowych i tych, które mają zdobić nasze strony w sieci sprawdzi się chyba najbardziej wersja najprostsza pozbawiona znaków interpunkcyjnych (kropki na końcu nie możemy pominąć). Wprowadzi to czystość w graficzną oprawę tekstu na stronie, a w przypadku tekstu reklamowego „nie zaśmieci” głównych tematów przekazu.

Co na to Adam Wolański?

„Na końcu wypunktowanych elementów tekstu składanych w osobnych wierszach można pomijać znaki interpunkcyjne z wyjątkiem kropki zamykającej zdanie.”

Adam Wolański, Edycja tekstów (s. 65)


podpis pod notką

  podoba Ci się?

  Postaw mi kawę!

  Christian D. Larson

  "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie byś nie miał go na krytykę innych."

  ZNALAZŁEŚ BYKA?

  Naciśnij na zwierzątko.
  Uporamy się z tym razem.