EDUKACJA,  GRAFIKA

Wdowy, bękarty, szewcy i sieroty – kilka słów o błędach formatowania

Tytuł nie zapowiada bynajmniej omawiania problemów społecznych i trudnej sytuacji zawodowej szewców w bieżącym roku…

Przedstawione powyżej określenia dotyczą błędów formatowania tekstu.

  • Wdowa to pozostawienie na końcu akapitu  krótkiego (zazwyczaj) jednowyrazowego wiersza.
  • Bękart to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na początku następnego łamu samotnego końcowego wiersza  tzw. wiersza zawieszonego.
  • Sierota to pojedyncze litery, najczęściej spójniki, znajdujące się w ostatnim miejscu w wersie.
  • Szewc to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na końcu łamu samotnego wiersza akapitowego

Sposób na bękarty i wdowy:

WORD > Narzędzia główne > Akapit > Podziały wiersza i strony > Kontrola bękartów i wdów

Sposób na sieroty:

Po spójnikach/przyimkach należy stosować twardą spację, czyli skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+klawisz spacji, który przykleja spójnik/przyimek do następnego słowa przenosząc go do kolejnego wiersza.

Zasada edytorska odnosząca się do tzw. sierot nakazuje:

  • przenosić do następnego wiersza tylko jednoliterowe spójniki i przyimki (w wierszach liczących więcej niż 40 znaków),
  •  nie rozdzielać pomiędzy kolejne wiersze elementów typu: 1945 r.XX w.100 €rozdział 9tom 4, a więc takich, w których na końcu występuje pojedyncza litera, cyfra bądź symbol.

Wyjątkami są takie elementy, które stanowią jedność formalno-treściową lub wartości np. w książkach matematycznych , fizycznych itp. Stanową one pewną całość i zostawia się je w całości nawet na końcu linijki.

Uzupełnienie czytelnika, za które Wszyscy my, wykształceni ale nie rozumiejący tego wszystkiego filolodzy, po prostu z głębi serca dziękujemy: 

…autorka zapomniała o wspomnieć WAŻNYCH rzeczach, które nie należy rozdzielać. By się nie rozpisywać i nie tworzyć elaboratu – podam przykłady (znak „_” będę używał jako spacji niełamliwej – i przykłady złego łamania):

mjr._Michalski
…..mjr.
Michalski

Marszałek_Piłsudski
…..Marszałek
Piłsudski

Na Wyspach_Bergamutach
Podobno jest kot_w_butach,

Na Wyspach
Bergamuta
Podobno jest kot
w butach.

2 933 komentarze