EDUKACJA

Czym jest nagroda prezydenta „Zasłużony dla polszczyzny”?

W 2012 roku ustanowił ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Przyznawana jest nie tylko naukowcom, ale też aktorom, ludziom kultury, nauki, biznesu, nauczycielom, działaczom społecznym.

Nagroda ma charakter honorowy i jest zwieńczeniem zasług w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego – polszczyzny poprawnej, sprawnej, etycznej i estetycznej – w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, w wystąpieniach popularyzatorskich w radiu i telewizji, mediach elektronicznych, a także w twórczości pedagogicznej, aktorskiej i estradowej.

Celem Nagrody jest promocja języka polskiego jako wartości, ochrona języka polskiego jako nośnika tożsamości narodowej, kształtowanie świadomości językowej Polaków, zwiększenie zainteresowania językiem polskim oraz propagowanie dobrych wzorców językowych. (źródło: prezydent.pl)

Partnerami Nagrody są:

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Projektem odznaczenia zajął się grafik i plakacista Andrzej Pągowski. Poniżej prezentuję Wam projekt pochodzący ze strony prezydent.pl wykonany własnoręcznie przez autora. Medal ma formę plakiety o wymiarach 75 mm x 75 mm, dwustronnie tłoczonej w mosiądzu, galwanicznie posrebrzanej i oksydowanej według ustalonego wzoru z wygrawerowanym imieniem oraz nazwiskiem i rokiem kolejnej edycji Nagrody.

W skład Kapituły zajmującej się laureatami nagrody wchodzą obecnie (2017):

 • Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski, sekretarz Rady Języka Polskiego,
 • Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, językoznawczyni i badaczka literatury, Laureatka II edycji Nagrody,
 • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego – członek Prezydium, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, przewodniczący Kapituły,
 • Prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN,
 • Prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski, Laureat III edycji Nagrody,
 • Prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, Laureat I edycji Nagrody,
 • Maciej Klimczak – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
 • Emilia Danowska-Florczyk, Rada Języka Polskiego, sekretarz Nagrody.

Laureatami kolejnych edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Polszczyzny” zostali:

 • prof. dr hab. Walery Pisarek (2012)
 • prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (2013)
 • prof. dr hab. Jan Miodek (2014)
 • Anna Dymna (2015)

źródło informacji zamieszczonych w artykule: prezydent.pl

autorka

402 komentarze