EDUKACJA

Słownik typograficzny

Niedawno omawialiśmy też kilka kwestii, które decydują o tym, że nasz tekst jest czytelny. W postach pojawiło się kilka pojęć, które powinniśmy sobie wyjaśnić.

Czcionka to element (często metalowy), który służy do druku (odbijania farby) na papierze, pojedynczy znak, służący do złożenia słowa.

Glif to cyfrowy odpowiednik czcionki.

Font to cyfrowa postać pisma z zaprojektowanymi formami znaków w formie wektorów lub bitmapy, zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.

Minuskuła to mała litera alfabetu, przeciwieństwo majuskuły, czyli wielkiej litery.

Wersaliki to wielkie litery, z których składa się całe słowo lub zdanie.

Kapitaliki  to wielkie litery o rozmiarze mniejszym niż wersaliki – zbliżonym do minuskuły bez wydłużeń górnych i dolnych (Przykład).

Ligatury to pojedyncze znaki zawierające dwie lub więcej litery; określające ich stałą relację przestrzenną.

Stopień pisma to jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu; pionowy wymiar pola znaku, czyli wysokość między dolną linią pisma i linią akcentów wersalikowych; wyrażany w punktach typograficznych; w typografii komputerowej stopień definiuje się jako odległość pomiędzy sąsiednimi liniami podstawowymi pisma o tym samym kroju.

Firet – względna jednostka miary, równa stopniowi pisma; pole w kształcie kwadratu o boku równym stopniowi pisma.

Interlinia czyli inaczej światło międzywierszowe, to jedna z najważniejszych cech tekstu sformatowanego w DTP; pusty pas pomiędzy wierszami tekstu liczony jako odstęp pomiędzy dolną linią pisma w wierszu górnym i górną linią pisma w wierszu dolnym; często mylona z odstępem międzywierszowym (leading), który we współczesnych programach do składu oznacza odległość pomiędzy liniami podstawowymi wierszy.

Tracking to zmiana gęstości składu, regulowanie odstępów międzyliterowych;  dostępna w programach do składu i łamania publikacji, procesorach tekstu oraz innych programach pracujących z tekstem w trybie graficznym.

Kerning – regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków; określane w ten sposób odstępów pomiędzy literami i pozostałymi znakami (cyframi, znakami interpunkcyjnymi).

autorka

1 340 komentarzy