EDUKACJA

Rodzaje metod pracy i ich klasyfikacje – pigułka

Dzisiejszy wpis jest uzupełnieniem do tematu poruszanego parę dni temu w artykule o tym, jak dobrać metodę pracy do rodzaju przyswajania wiedzy u uczniów . Wychodząc od istnienia trzech preferowanych rodzajów przyswajania wiedzy a także innych czynników decydujących o wybieranej przez nas metodzie pracy, skupimy się na najważniejszych klasyfikacjach metod, które przydadzą Wam się do pisania popranych konspektów z zajęć.

Metody pracy zawieracie w początkowej części Waszego scenariusza po określeniu celów ogólnych i operacyjnych.

Po co określać metody pracy?

Metody nauczania służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem, zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy, umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.

Podział metod nauczania

Choć dzisiaj stosuje się „skontaminowany” podział metod nauczania, warto wiedzieć skąd każdy rodzaj „wyrósł”. Kojarząc podstawowe klasyfikacje metod nauczania łatwiej odtworzycie w pamięci współczesną rozbudowaną jej klasyfikację.

Metody oparte na słowie:

 • opowiadanie,
 • wykład,
 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • praca z książką.

Metody oparte na obserwacji i pomiarze:

 • pokaz,
 • pomiar rzeczy, zjawisk i procesów.

Metody oparte na działalności praktycznej:

 • metoda laboratoryjna,
 • metoda zajęć praktycznych.

Metody asymilacji wiedzy, czyli uczenie się przez przyswajanie: 

 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • wykład,
 • praca z książką;

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, czyli uczenie się przez odkrywanie:

 • klasyczna metoda problemowa,
 • metoda przypadków,
 •  metoda sytuacyjna,
 • giełda pomysłów
 • mikronauczanie,
 • gry dydaktyczne;

Metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie:

 • metody impresyjne,
 • metody ekspresyjne.

Metody praktyczne – uczenie się przez działanie:

 • metody ćwiczebne,
 •  metody realizacji zadań wytwórczych.

Metody nauczania teoretycznego:

 • wykład,
 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • opis,
 • opowiadanie,
 • wyjaśnienie;

Metody nauczania praktycznego:

 • rozwijanie umiejętności,
 • pokaz,
 • ćwiczenie,
 • instruktaż,
 • inscenizacja.

 1. metody słowne;
 2. metody oglądowe;
 3. metody praktyczne;
 4. metody gier dydaktycznych.

 1. metody pisemne
 2. metody praktyczne
 3. metody teoretyczne
 4. metody słowne
 5. metody proste i złożone

Podające:

 • opowiadanie,
 • wykład,
 • opis,
 • pogadanka.

Eksponujące: pokaz z elementami przeżycia.

Programowe:

 • w oparciu o program nauczania,
 • przy użyciu książki, komputera etc.

Praktyczne:

 • metoda projektu,
 • ćwiczenia laboratoryjne.

Problemowe:

 • wykład problemowy,
 • klasyczna metoda problemowa,
 • część metod aktywizujących.

Najczęściej stosowany podział metod

 • wykład informacyjny: służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany;
 • pogadanka: rozmowa nauczyciela z uczniem w toku której nauczyciel przedstawia określone treści, stawia pytania a uczniowie odpowiadają;
 • opowiadanie: polega na przedstawieniu tematu o określonej akcji i w czasie; powinno być realizowane żywo i barwnie;
 • opis;
 • prelekcja;
 • anegdota;
 • odczyt;
 • objaśnienie lub wyjaśnienie.

 • wykład problemowy;
 • wykład konwersatoryjny;
 • klasyczna metoda problemowa;

 • metoda przypadków;
 • metoda sytuacyjna;
 • inscenizacja;
 • gry dydaktyczne: symulacyjne; decyzyjne; psychologiczne;
 • seminarium;
 • dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem; okrągłego stołu; wielokrotna; burza mózgów; panelowa; metaplan.

 • film;
 • sztuka teatralna;
 • ekspozycja;
 • pokaz połączony z przeżyciem.

 • z użyciem komputera;
 • z użyciem maszyny dydaktycznej;
 • z użyciem podręcznika programowanego.

 • pokaz;
 • ćwiczenia przedmiotowe;
 • ćwiczenia laboratoryjne;
 • ćwiczenia produkcyjne;
 • metoda projektów;
 • metoda tekstu przewodniego;
 • seminarium;
 • symulacja.

Na szczególną uwagę – moim zdaniem – zasługują metody aktywizujące uważane za szczególnie skuteczne w procesie uczenia się. Więcej na temat tego typu metod przeczytacie  w osobnym artykule: „Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”.

 

918 komentarzy