EDUKACJA

Pogoda w Polsce, polskie pory roku. Jesień – wzbogacenie słownictwa i wiele więcej

Pogoda w Polsce zaskakuje nas w ostatnich latach dość radykalnymi zmianami. Na pewno część z Was zauważyła, że niektóre części garderoby przestają się przydawać ponieważ cztery pory roku zredukowały nam się do trzech. Zadziwiają nas ekstrema temperatury, wielotygodniowe susze, brak śniegu na Boże Narodzenie już od kilku dobrych lat…

Artykuł zawierać będzie podstawowe informacje, które na poziomie edukacji wczesnoszkolnej przekazać możemy dzieciom. Przykłady ćwiczeń, na podstawie których stworzyć możemy kolejne, a także tematy rozmów poszerzające zasób słownictwa związanego z porami roku i zjawiskami atmosferycznymi.

Ćwiczenia ze słownictwem przydatne będą także do pracy z dzieckiem obcojęzycznym.

Podstawowe informacje 

 • W Polsce mamy 4 pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę.
 • Badaniem i przewidywaniem pogody zajmuje się meteorolog.
 • Do mierzenia temperatury służy termometr. Do mierzenia siły wiatru służy wiatromierz. Do mierzenia intensywności opadów służy deszczomierz.
 • Obecną porą roku jest jesień.
 • Wrzesień, październik i listopad to miesiące jesienne.

Porządkowanie w zbiorach

Zjawiska atmosferyczne i cechy danej formy roku w formie rzeczowników możemy przygotować w formie słownej rozsypanki. Zadaniem uczniów będzie przyporządkowanie nazwy danego zjawiska atmosferycznego do pory roku. Porządkowanie może odbyć się na zasadzie tworzenia zbiorów.

W trakcie porządkowania uczniowie zauważają, że tworzy się zbiór wspólny, a niektóre zjawiska atmosferyczne, lub cechy możemy przyporządkować do kilku pór roku. Rozsypanka przeznaczona jest do wydruku na formacie A4 lub czymś proporcjonalnie większym.

Schemat zbiorów:

a, b, c, d – zbiory wspólne

Jak inaczej możemy  intensywność, lub nacechowanie ?

Deszczyk – mały deszcz

Deszcz – „normalny” deszcz

Deszczysko – ulewa, bardzo intensywny deszcz

Na tej samej zasadzie tworzymy inne wyrazy:

Jak inaczej możemy powiedzieć, że pada deszcz?

Codzienna mowa
Jak rozumiesz powiedzenie: przemoknąć do suchej nitki?

Ktoś całkowicie przemókł podczas deszczu. Dosłownie: jego ubrania i buty przemiękły, dlatego „nie została na nim sucha nitka”.

Jak rozumiesz powiedzenie: ktoś nie zostawił na kimś suchej nitki?

Ktoś całkowicie skrytykował kogoś lub coś, mówiąc o nim lub o tym same najgorsze rzeczy.

Czy znamy inne rodzaje wiatru i inne określenia na wiatr?

Jeśli omawialiście już bogactwa naturalne i wykorzystanie ich przez człowieka, poruszyliście na pewno temat związany z surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi. Zastanów się, w jaki sposób człowiek wykorzystywać może siłę wiatru?

Porównanie tzw. „złotej polskiej jesieni” i „słoty jesiennej”

Jest to jedna pora roku. Jednak w naturze obserwujemy ogromne zmiany. Czym różnią się od siebie? Przedstawiamy uczniom obrazki.

Słota jesienna

długo utrzymująca się deszczowa pogoda, charakteryzująca się uciążliwymi opadami, chłodem i wiatrem; plucha, szaruga

 

Pogoda nieraz nas zaskakuje. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi w Polsce. W jaki sposób sprawdzamy pogodę? Jak możemy sprawdzić pogodę na przykład na następny tydzień? Czy nowoczesne technologie pomagają nam w sprawdzaniu pogody?

Codziennie rano przed wyjściem, możemy sprawdzić temperaturę na termometrze. Wyglądamy przez okno i widzimy czy świeci słońce, czy niebo jest zachmurzone. Czasami patrzymy też jak ubrani są inni ludzie. Jeśli chcemy poznać pogodę na kolejne dni zazwyczaj oglądamy pogodę w telewizji, sprawdzamy ją w internetcie, lub korzystamy z aplikacji, w których możemy sprawdzić możliwe prognozy pogody nawet kilkanaście dni do przodu.

Edukacja polonistyczna: Napisz pracę na temat tego, w jaki sposób spędzasz jesienne wieczory. Porównaj sposób spędzania czasu wolnego jesienią i latem.

Edukacja matematyczna – klasa II:

Zadanie 1

Latem Jasiek nie musiał zakładać kurtki. Termometr na jego balkonie wskazywał aż 27 stopni Celsjusza. Jesienią ubierał się znacznie grubiej. Pewnego jesiennego dnia, na termometrze temperatura była o 16 stopni niższa. Jaka temperatura była tego dnia na dworze?

Zadanie 2

Wykonaj działania, które widzisz na liściach. Wyniki działań to temperatura na dworze danego dnia Pokoloruj liście, na których temperatura z danego dnia mieści się w zakresie od 5 do 15 stopni Celsjusza.

Praca plastyczna: Wykonaj dwa rysunki przedstawiające różnicę między złotą polską jesienią, a słotą jesienną.

Praca techniczna: Na podstawie instrukcji obsługi

Zmiany klimatyczne w Polsce – ciekawostki uzupełniające lekcję:

 • Według ekspertów globalne zmiany klimatu postępują. 

 • W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad dokumentem „Polityka ekologiczna państwa 2030”, które opisują zmiany klimatu czekające Polsce w kolejnych latach.

 • W najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne.

 • Musimy przygotować się na częstsze anomalie temperatury, większą intensywność opadów mogącą powodować powodzie o każdej porze roku, wzrost częstotliwości i intensywności huraganów, a także częstsze występowanie susz oraz związanych z tym strat w płodach rolnych i zwiększonego ryzyka pożarów lasów.

 • Prognozuje się również częstsze występowanie temperatur oscylujących wokół zera stopni Celsjusza zimą, co może doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń dróg i placów.

 • Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny i negatywny, wpływ zarówno na środowisko, jak i na gospodarkę i społeczeństwo.

źródło: naukaoklimacie.pl

2 133 komentarze