Asperger

Kod do zrozumienia osób z Zespołem Aspergera 1. Mamy ogromną trudność w akceptowaniu zmian. Najefektywniej funkcjonujemy żyjąc w uporządkowanym otoczeniu z ustalonymi schematami. 
 2. Próba zmiany ustalonego harmonogramu, stanu rzeczy (np. planu dnia, drogi do szkoły, pracy, zmiana cen lub asortymentu w sklepie, nieoczekiwana wycieczka, spotkanie, nowe menu w ulubionej restauracji) wywołuje zwykle silną frustrację i może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do zachowań agresywnych.
 3. Wykazujemy mocno ograniczoną elastyczność myślenia w konkretnych sytuacjach przy braku upośledzenia umysłowego.
 4. Mamy problemy w ocenie stopnia ważności wykonywanych czynności oraz w ocenie czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności. Zbyt mocno koncentrujemy się na określonej, wybranej czynności. Nie potrafimy zmienić obiektu naszej fiksacji. Odczuwamy bardzo silną potrzebę ukończenia danego zadania. Próba przerwania tego procesu skutkuje frustracją, systematycznym zaniedbywaniem innych obowiązków.
 5. Wykazujemy szczególną wrażliwość na bodźce, lub szczególny brak wrażliwości na bodźce. Nieadekwatnie reagujemy na niektóre bodźce zmysłowe jak światło, dźwięk, dotyk, temperatura otoczenia. 
 6. Przebodźcowanie skutkuje u nas tzw. awarią (meltdownem), lub shotdownem (ogromną chęcią izolacji i np. snu). Jest w dużej mierze uwarunkowane tym, czy mamy wysoką czy niską reaktywność emocjonalną.
 7. Każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu posiada powtarzające się zachowania.
 8. Naszą cechą charakterystyczną są również specjalistyczne zainteresowania. Lubimy zgłębiać dany obszar wiedzy, który nas zainteresuje w trybie hiperfiksacji. Niektórzy powiedzą Ci, ze badany ale nasze fiksacje mogą tak naprawdę dotyczyć gry komputerowej, geografii, języka, literatury, gry na instrumęcie, programowania etc.
 9. Często wykazujemy nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie, co nie oznacza, że zupełnie nie potrzebujemy kontaktu z ludźmi. Każdy As może być ekstrawertykiem, introwertykiem, lub osobą, której cechy zbliżają ją bardziej ku jednego, lub drugiego z wymienionych typów osobowości.
 10. Posiadamy problem z rozumieniem znaczeń przenośnych i ukrytych, często rozumiejąc je dosłownie. Jest to spowodowane aktywnością innego niż u osób neurotypowych obszaru mózgu podczas dekodowania komunikatu językowego.Nauka schematów, lub ocena całej sytuacji pomagają dorosłej i uspołecznionej osobie z ZA w ocenie sytuacji i oszacowaniu prawdziwej intencji wypowiedzi mimo braku jej dosłowności.
 11. Niektórzy z nas borykają się ze słabymi, niedostrzegalnymi dla otoczenia urojeniami. Nie wynikają one ze schizofrenii. Powstają na skutek tendencji do odbierania wszystkiego zbyt poważnie i dosłownie, a także późniejszej tendencji do fiksacji.
 12. Często używamy specjalistycznego słownictwa ponieważ ono w lepszy sposób organizuje nasze myśli.
 13. Mamy trudności w komunikacji niewerbalnej, nieświadomie ograniczamy gesty, mimikę, lub nie kontrolujemy ich, nierzadko mamy też kłopoty z kontaktem wzrokowym.
 14. Niektórzy z nas bywają niezdarni. Dzieci stawiają sztywne, niezręczne kroki, nie najlepiej radzą sobie na W-F-ie, ucierpieć może również zdolność szybkiego pisania oraz umiejętność rysowania. Mogą nie radzić sobie w czynnościach, które wymagają zręczności i płynności np. gra na instrumencie.
 15. Wykazujemy często dość dużą wybiórczość spożywczą. Fiksujemy się na kilku produktach, lub konkretnych rodzajach pokarmów.
 16. Powyższe objawy bardzo skutecznie ograniczają lub upośledzają codzienne funkcjonowanie. Jesteśmy bardziej podatni na depresję i zaburzenia lękowe.

Filmikiem, który po prostu muszę Wam w tym miejscu polecić jest monolog prowadzony w aucie przez pewnego psychologa, również osobę z Zespołem Aspergera, ojca dziecka z ZA. Posłuchajcie, naprawdę warto:4 057 komentarzy